Home page


Pozostałe realizacje


 • Budowa osiedla energooszczędnych ekologicznych domów jednorodzinnych - Dom-Invest Krzywiec k/Łodzi
 • Budowa przedszkola - Gmina Lubochnia
 • Rozbudowa Hotel Spa Uroczysko Siedmiu Stawów w Goli Dzierżoniowskie - MC DIAM
 • Budowa Komisariatu Policji w Żabiej Woli - Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Prace remontowe w budynku BGK ul. Warecka 11a w Warszawie - Bank Gospodarstwa Krajowego Al.. Jerozolimskie 7, 00-955
 • Budowa Komisariatu policji w Lesznie - Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Rozbudowa Świetlicy wiejskiej - Gmina Budziszewice
 • Prace modernizacyjne w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ślęzie przy Głównej12 - Topacz Investment Sp. z o.o.50-202 Wrocław ul. Księcia Witolda 2
 • Remont konserwatorsko-budowlany budynku MuzeumZamek Królewski przy Placu Zamkowym 4 - Miasto PiotrkówTrybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10
 • Budowa Kawiarni Artystycznej Ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji pancernej W Warszawie - Stołeczna Estrada Warszawa ul. Marszałkowska 77/79
 • Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wejście B i C - Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa Al.J.Ch.Szucha 23
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego i lewej oficyny wraz z rozbiórką budynku poprzecznej oficyny - Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie "Zakątna"
 • Wykonanie instalacji wentylacji w budynku przy Krakowskie Przedmieście 3 - Uniwersytet Warszawski 00-927 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Modernizacja pokoi i korytarz w Pałacu Kazimierzowskim - Uniwersytet Warszawski 00-927 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Remont Sal wykładowych dla Instytutu Filologii Klasycznej UW - Uniwersytet Warszawski 00-927 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Budowa rurociągu tłocznego na terenieTKSM - TKSM „Biała Góra” 97-200 Smardzewice ul. Łozińskiego 6
 • Remont i przebudowa dawnej oficyny na budynek hotelowy i adaptacja budynku drewutni na kotłownię i pomieszczenie grilla w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ślęzie przy Głównej 12 - Topacz Investment Sp. z o.o. ul. Księcia Witolda 2, 50-202 Wrocław
 • Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu - Muzeum okręgowe ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
 • Przebudowa sali koncertowej - Filharmonia Łódzka, ul Narutowicza, 90-135 Łódź
 • Budowa basenu oraz modernizacja XVI wiecznego zamku "Dwór Gola Hotel & Spa - MC Diam Sp. z o.o., Lotników 12 Warszawa
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie - UW Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Remont pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Zarządzania - Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Budowa komory - Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Prace remontowe w Pałacu Kazimierzowskim - Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Budowa patio - Państwowe Muzeum Etnograficzne Warszawa ul. Kredytowa 1
 • Modernizacja budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego - Państwowe Muzeum Etnograficzne Warszawa ul. Kredytowa 1
 • Remont Audytorium Maximum UW Etap III - Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej dla kliniki budzik na terenie Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego - Klinika Budzik, Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO?
 • Konserwacja oraz naprawa wentylacji i klimatyzacji - ZUS I Oddział Łódź, ul. Zamenhofa 2
 • Wykonanie prac modernizacyjnych budynków laboratoryjno - naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - budynek wysoki, dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej (etap II) - Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź
 • Remont w budynku Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, przebudowa Auli im. Adama Mickiewicza etap II - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Remont pomieszczeń Wydziału Orientalistycznego UW - UW w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Remont w budynku Audytorium Maximum UW przebudowa Auli im. Adama Mickiewicza etap I - UW w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Budowa instalacji klimatyzacji dla budynku "Nowy Dom Sztuki" - Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4
 • Wymiana węzła C.O. - "ConstantiaTeichPolans" Sp. z o.o., Rogowiec, ul. Austriacka 5
 • Remont pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami sanitariatów i węzła CO - "ConstantiaTeichPolans" Sp. z o.o., Rogowiec, ul. Austriacka 5
 • Wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego drogi - Tomaszowska Kopalnia Surowców Mineralnych "Biała Góra", Smardzewice, ul. Łozińskiego 6
 • Przebudowa zaplecza pływalni i zaplecza hali sportowej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym - PKP Energetyka Sp. Akcyjna, Warszawa, ul. Hoża 63/67
 • Modernizacja sali konferencyjnej, zaplecza socjalnego w Urzędzie Gminy - Kleszczów, ul. Główna 47
 • Wykonanie sygnalizacji alarmu pożaru w biurze - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, Al. Szucha 23
 • Wymiana ogrodzenia - IMGW Warszawa, Podleśna 61
 • Rozbudowa kompleksu dydaktycznego poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego - SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Wykonanie instalacji i montaż urządzeń audio- wizual w sali nr 101 w bud. nr 7 Wydział Nauk Ekonomicznych - SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,
 • Modernizacja budowlana polegająca na położeniu kabla elektroenergetycznego zasilającego budynek Wydziału Dróg przy ulicy Kaczyńskiego 9 stanowiącą własność Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
 • Naprawa komina i schodów wejściowych w budynku D.S. „Jodełka” - D.S. "Jodełka", ul. Leśna 5 Rogowiec
 • Wykonanie projektów oraz instalacji napędu oraz audio w LZD Rogów - SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 155
 • Remont budynku Starostwa Powiatowego - Piotrków Trybunalski, al. 3-go Maja 33
 • Budowa przychodni zdrowia w Bełdowie - Urząd Gminy Aleksandrów Łódzki
 • Remont części hotelowej Sokrates - Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Remont tarasu widokowego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wieżowa 8
 • Remont zabytkowej stróżówki - Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej - Urząd Gminy Aleksandrów Łódzki
 • Rozbudowa budynku oraz modernizacja infrastruktury drogowej - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Skierniewice
 • Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej - Instytut Lotnictwa, Warszawa, al. Krakowska
 • Modernizacja Kancelarii Tajnej - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Budowa budynków magazynowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną - Ośrodek Hodowli Żubrów, Kampinowski Park Narodowy, Izabelin, ul. Tetmajera
 • Remont pomieszczeń D. S. Oaza - SGGW, Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Wykonanie ściany oporowej - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Budowa altany na przechowywanie kruszyw - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Modernizacja holu głównego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka
 • Przebudowa stołówki studenckiej na przychodnię uniwersytecką „PALMA” - Łódź, ul. Lumumby
 • Wymiana węzła cieplnego - Muzeum, Piotrków Tryb., ul. Plac Zamkowy
 • Remont sali dydaktycznej - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej - Klub Sportowy „Ożarowianka”, Ożarów Maz
 • Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej - Wojewódzki Sąd Administracyjny, Łódź, ul. Piotrkowska
 • Remont w pomieszczeniach brykieciarni - Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa, ul. Sanguski
 • Wykonanie zleceń do uzyskania pozwoleń na użytkowanie budynków Spichlerza i administracyjno-laboratoryjnego - SGGW, Skierniewice, ul. Sobieskiego
 • Modernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki - Nadleśnictwo Spała, Luboszewy 356, gmina Lubochnia
 • Termomodernizacja budynku - Starostwo Powiatowe, Żyrardów, ul. Limanowskiego
 • Rozbudowa budynku - biuro przepustek - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Budowa sieci wodociągowej - Milanówek, ul. Asnyka, ul. Kazimierzowskiej i Żukowskiej
 • Remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Modernizacja instalacji c.o - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Aleksandrów Łódzki
 • Remont kamienicy - TTBS, Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego
 • Remont budynku wydziału ekonomiczno-rolniczego - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Remont elewacji z wymianą stolarki budynku wielorodzinnego - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Remont domów wielorodzinnych - SGGW, Grodzisk Maz., Jaktorów
 • Modernizacja ogrodzenia - Stadion Miejski, Legionowo
 • Wykonanie zasilania elektrycznegow DS „Jodełka” - SGGW, Rogów
 • Prace adaptacyjne bufetu - SGGW, Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Modernizacja węzła cieplnego w Domu Studenckim - SGGW, Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Wykonanie izolacji ścian - SGGW, Rogów
 • Odbudowa drewnianego spichlerza BROGU - Skansen Rzeki Pilicy, Tomaszów Maz
 • Przebudowa sieci wodociągowej na terenie kampusu - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Auli Kryształowej - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wykonanie dróg komunikacyjnych - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych z montażem urządzeń - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wykonanie remontu elewacji Domu Studenckiego - SGGW, Rogów
 • Wykonanie oczyszczalni ścieków - SGGW, Kościelisko-Kiry
 • Modernizacja ogrodzeń i wejścia głównego - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Remont wiaty drewnianej w Leśnictwie Borki - Nadleśnictwo Spała
 • Termomodernizacja budynku - Liceum Ogólnokształcące, Tomaszów Maz., ul. Jałowcowa
 • Wykonanie opomiarowania energii cieplnej na terenie Krajowego Centrum Edukacji Przyrodniczej - SGGW, Rogów
 • Termomodernizacja budynku - Szpital Rejonowy, Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II
 • Termomodernizacja budynku - Liceum Ogólnokształcące, Tomaszów Maz., ul. Nadrzeczna
 • Modernizacja budynku - OSP Gmina Rzeczyca, Glina k/Tomaszowa Maz.
 • Budowa garaży wraz z parkingami - IMiGW, Warszawa, ul. Podleśna
 • Budowa szybu windowego - Ośrodek Zdrowia, Tuszyn
 • Rozbiórka obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - SGGW, Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wykonanie wiaty drewnianej z wyposażeniem - Izba Celna, Warszawa, ul. Modlińska
 • Budowa i modernizacja budynków gospodarczych z infrastrukturą przyległą - SGGW, Obory-Goździe
 • Remont bufetu z montażem wentylacji, klimatyzacji i wyposażenia - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Remont pomieszczeń biurowych i magazynowych - Handlowa Spółdzielnia Pracy „HURT”, Warszawa, ul. Wolska
 • Modernizacja zabytkowej elewacji kamienicy, adaptacja wnętrz - Tomaszów Maz., ul. Warszawska
 • Remont budynku laboratorium - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Modernizacja sali konferencyjnej z wyposażeniem - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Modernizacja zabytkowych elewacji dwóch kamieniczek - SGGW, Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Budowa obiektu magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą - SGGW, Skierniewice, ul. Sobieskiego
 • Budowa obiektu socjalnego z halą wegetacyjną z przyległą infrastrukturą - SGGW, Skierniewice, ul. Sobieskiego
 • Modernizacja zabytkowej elewacji pałacu rektora - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Modernizacja ogrodzenia kampusu - SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Wykonanie ogrodzenia - SGGW, Rogów
 • Modernizacja budynku pałacowego - Stadnina Ogierów, Bogusławice
 • Modernizacja budynku Powiatowego Banku Spółdzielczego - PBS, Tomaszów Maz., ul. Warszawska
 • Modernizacja budynku biurowo-magazynowego i ogrodzenia - SGGW, Skierniewice, ul. Sobieskiego 10
 • Budowa ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego - SGGW, Kościelisko-Kiry
 • Budowa przychodni zdrowia oraz apteki Jelnia gm. Drzewica - "DO-MED" Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 140/40/14, Warszawa
 • Przychodnie zdrowia ul.Przędzalniana 1/3 i Niemcewicza 24 - NZOZ "Multimed" Banaś Muras sp. j. ul. Wandurskiego 4, Łódź
 • Wykonanie robót remontowych, budowlano – instalacyjnych (odtworzeniowych z przed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 - Sąd rejonowy w Piasecznie ul. Kościuszki 14
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie budynku B Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 37 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mireckiego 37
 • Remont dachu budynku dworu w zespole Dworsko – Parkowy w Kociszewie - SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszawa
 • Remont Gabinetu Ministra z pomieszczeniami przyległymi - MSZ, Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa
 • Modernizacja wiaty - RZD SGGW Nowoursynowska 166, Warszawa
 • Remont i adaptacja budynku koszarowego na cele dydaktyczne Państwowej Szkoły Zawodowej - Budynek Koszarowy w Skierniewicach, ul. Batorego 64 Skierniewice
 • Remont gabinetu Ministra i pomieszczeń przyległych w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Odbiór i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Regnów - Gmina Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów
 • Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Parysów - Gmina Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
 • Wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej "Jagiellońska" wraz z urządzeniami - ELESTER - PKP Sp. z o.o., ul. Pogonowskiego 81, 90-560 Łódź
 • Wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej "Goleszowska" wraz z urządzeniami - ELESTER - PKP Sp. z o.o., ul. Pogonowskiego 81, 90-560 Łódź
 • Prace renowacyjne w Budynku Przychodni Łódź, ul. Przędzalniana 1/3 - NZOZ „Multimed” Banaś Muras Sp. Jawna
 • Remont elementów żelbetowych w strefie podporowej dźwigarów stalowych świetlika nad "Uliczką" oraz uszczelnienie świetlików dachowych i wykonanie iniekcji w budynku BUW w Warszawie - UW, Warszawa, ul. Dobra 56/66
 • Budowa ośrodka rehabilitacji zwierząt – II etap - Leśnictwo Miejskie w Łodzi ul. Łagiewnicka 305, Łódź

 • Obiekty sportowe
 • Modernizacja stadionu miejskiego - Urząd Miasta Serock
 • Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilica - Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
 • Wykonanie infrastruktury sportowej z wyposażeniem GOK - Gmina Rzeczyca
 • Wykonanie boiska piłkarskiego w Roszkowej Woli - Gmina Rzeczyca

 • Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
 • Budowa domu jednorodzinnego o pow. 300 m2 - Warszawa, Poprawna
 • Budowa domów jednorodzinnych o pow. od 180 do 270 m2 - Babiczki k/Łodzi
 • Budowa domów Jednorodzinnych o pow. od 150 do 300 m2 - Chotomów k/Warszawy
 • Budowa domów jednorodzinnych o pow. od 150 do 250 m2 - Wiaderno k/Tomaszowa Maz.
 • Budowa domu jednorodzinnego o pow. 450 m2 - Ewcin k/Tomaszowa Maz.
 • Rozbudowa domu jednorodzinnego - Lipie k/Grójca
 • Budowa 2 domów jednorodzinnych - Stróża k/Łodzi

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close